ZDRAVSTVO

Zdravstvena mreža okuplja preko 45 nevladinih organizacija i udruženja građana i ima za cilj da šalje jasne udružene poruke i kreira zajedničke kampanje koje će pomoći u postizanju boljih standarda, prava i zdravstvene zaštite građanima u Bosni i Hercegovini.

Zdravstveni sistem

Institucije, primarno zavodi zdravstvenog osiguranja, uskraćuju i obavezne informacije građanima što dovodi do velikog broja isključenih iz sistema zdravstvene zaštite (oko 16% građana prema podacima iz 2009). Neujednačena dostupnost zdravstvenih usluga, u različitim dijelovima zemlje, dovodi do nejednakosti u pristupu i ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu među građanima/pacijentima. Slaba informiranost građana o njihovim zdravstvenim pravima i obavezama, problem neosigurane djece do 15 godina koja nemaju pravo na zdravstveno osiguranje ako ne idu u školu.

Zdravlje za sve

Kampanja pod nazivom „Zdravlje za sve“ kojom se zagovara mogućnost pružanja zdravstvenih usluga u geografski najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Najznačajnija aktivnost je mapiranje dostupnih zdravstvenih ustanova i usluga u BiH. Sačinjena je analiza koja po prvi put sadrži detaljne podatke o svim ustanovama u BiH i uslugama koje one pružaju. Kreirana je i interaktivna web stranica http://www.zdravljezasve.ba/ gdje svi građani BiH lako i jednostavno mogu pronaći željenu ustanovu ili potrebnu zdravstvenu uslugu. Interaktivna web stranica redovno se ažurira a sadrži i dodatne informacije o novostima u zdravstvenom sektoru u BiH, Zdravstvenoj mreži, članovima itd.

Zdravlje je pravo, a ne privilegija

Kampanja kojom se zagovara poštivanje i sprovođenje zakonske odredbe u FBiH kako bi sve osobe do 18, kao i preko 65, te trudnice / porodilje trebale imati besplatnu zdravstvenu zaštitu. Nakon intenzivne zagovaračke i medijske kampanje Zavod zdravstvenog osiguranja USK donio odluku o oslobađanju 12 kategorija od plaćanja participacije od 14 koliko se nalazi u Odluci Federalnog Parlamenta iz 2009. godine. U okviru ove kampanje TK je donio Odluku o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u TK-djeca do navršene 15 godine života, učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života i osigurana lica koja su prijavljena kod Zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica oslobađaju se od plaćanja participacije. Upućena je zastupnička inicijativa o poštivanju Odluke o participaciji zdravstvenih usluga na sjednici Parlamenta FBiH kojom bi se omogućila besplatna zdravstvena zaštita za određenu populaciju u društvu (starije, djecu, trudnice) u kantonima koji ne poštuju Odluku.

Moje zdravlje nema roka

“Moje zdravlje nema roka” je kampanja kojom se zagovara ukidanje roka od 30 dana za prijavu na Biro za zapošljavanje kako bi se ostvarilo zdravstveno osiguranje. Organizirano je preko 35 uličnih akcija na kojim je preko 20 000 građana FBiH potpisalo peticiju za izmjenu zakona kojim bi se ukinuli rokovi za prijavljivanje na Biro za zapošljavanje kao podrška nacrtu Zakona o zdravstvenom osiguranju koji je trenutno u parlamentarnoj proceduri Na 16. sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH usvojen je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim se prihvata inicijativa Zdravstvene mreže da se djeca od svog rođenja pa do 15 godine starosti uvedu u obavezno zdravstveno osiguranje ako nisu na drugi način osigurana, i ukidanje vremenskog roka od 30 do 90 dana kod prijavljivanja na Biro za zapošljavanje kao uvjet za dobivanje zdravstvenog osigiranja.

Category:

NVO AKTIVIZAM