ZAPOŠLJAVENJE I TRŽIŠTE RADA

Inicijativa za izmjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH

Inicirana je izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH kojom bi se PDV plaćao po naplaćenoj umjesto izdanoj fakturi, zatim, pomjerio rok za plaćanje PDV-a s desetog na posljednji dan u mjesecu, za prethodni mjesec, kao i smanjila dnevna zatezna kamatna stopa sa 0,04% na 0,02%, što će pozitivno utjecati na likvidnost poduzeća u BiH.

Vrijednost inicijative se dodatno ogleda u ujedinjenosti, upornosti i proaktivnosti poduzetnika u cijeloj BiH u podršci ovoj inicijativi, kao i fokusu javnosti koja kontinuirano teče oko 2 godine. Inicijativu je podržalo preko 30.000 privrednika.

Budžetski poticaji privredi

Novčani poticaji koje institucije vlasti dodjeljuju privrednicima iz godine u godinu su u sve manjem iznosu. Nisu uvijek usmjereni ka perspektivnim granama privrede, iako su te grane definirane u strateškim dokumentima tih istih institucija vlasti. Ne dodjeljuju se uvijek pravovremeno nisu usklađeni s poslovnim ciklusom pojedinih privrednih grana. Ovo je tek dio problema koji su uvršteni u Analizi budžetskih poticaja privredi u BiH s prijedlogom mjera za unapređenje procesa dodjele“ i predstavljeni tijekom biznis foruma održanih u Tuzli, Bijeljini, Tešnju,Neumu, Bihaću te konferenciji u Sarajevu, kao i putem medija. Dostavljena je svim institucijama vlasti u BiH koje dodjeljuju poticaje privredi. Institut za razvoj mladih KULT uspješno surađuje s brojnim jedinicama lokalne samouprave, ali i drugim institucijama vlasti u BiH, na unapređenju njihovih procesa dodjele budžetskih poticaja privredi, kroz uvođenje i unapređenje mjera kao što su izrada analize stanja privrede, planiranje procesa podrške privredi s drugim uključenim stranama, koordinacija dodjele poticaja s drugim nivoima vlasti. Neke od mjera je usvojila i Skupština Unsko-sanskog kantona.

Podrška poduzetništvu

Institut za razvoj mladih KULT sudjelovao je u izradi Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u 2016. godini, te po njegovoj objavi pružio Ministarstvu podršku u procesu informiranja mladih i žena kao primarnih ciljnih grupa Instituta, ali i osoba s novoosnovanim biznisima i svih ostalih kategorija potencijalnih aplikanata, prvenstveno o načinima prijave na poziv. Za pomoć i podršku privredi Ministarstvo je izdvojilo oko 4 milijuna KM. Bespovratnim sredstvima je podržan 501 aplikant. U odnosu na prethodne godine, ovaj Javni poziv je bio usmjeren na podršku poduzetnicima koji djeluju u oblastima deficitarnih zanimanja, ali i unutar perspektivnih grana privrede, kao što su prehrambena, drvna i tekstilna industrija i informaciona tehnologije.

Poslovni prostor BH je inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT, započeta s ciljem doprinosa rješavanju sistemskih problema u sektoru zapošljavanja. Institut KULT je zagovaračke aktivnosti proveo uz podršku 24 članice Mreže za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta u BiH koju čine predstavnici privrednog, akademskog, medijskog i nevladinog sektora, te vlasti.

Category:

NVO AKTIVIZAM