Zakon o energetskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine konačno na Domu naroda Paralamenta Federacije Bosne i Hercegovine

KONAČNO!U četvrtak, 29.12.2016. godine Prijedlog Zakona o energetskoj efikasnosti FBiH biće razmatran na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH.
Usvajanje i implementacija ovog zakona je ključna aktivnost za dalje djelovanje i napredak u oblasti energetske efikasnosti. Tekst prijedloga zakona možete pronaći na OVOM linku.
Zbog neusvajanja zakona većina kantona i jedinica lokalne samouprave još uvijek nisu krenuli u proceduru izrade akcionih planova energijske efikasnosti, BiH je onemogućen pristup određenim razvojnim fondovima, građani ne mogu ostvariti subvencije i provoditi mjere energetske efikasnosti u svojim domovima, onemogućen je razvoj biznis sektora koji djeluje u ovoj oblasti te mogućnost otvaranja novih radnih mjesta i još mnogo toga.
EFEKT koalicija a sada i EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju, od samog početka aktivno učestvuje u kreiranju i procesu usvajanja zakona. U ovom kontekstu želimo podsjetiti da je ispred tadašnje EFEKT koalicije, Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, 30. januara 2014. godine u svrhu poboljšanja kvaliteta Zakona o energijskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine, detaljno proanalizirao nacrt istog, i shodno tome izradio svoje komentare i prijedloge koji su dobili široku podršku, i kao takvi dostavljeni radnoj grupi za izradu nacrta.
Iskreno se nadamo da će zakon biti usvojen, i da će se konačno krenuti sa njegovom implementacijom čime bi BiH počela ispunjavati dio međunarodnih preuzetih obaveza iz ove oblasti.
EFEKTmreža za okolišno prihvatljivu energiju u Bosni i Hercegovini

Category:

NVO AKTIVIZAM