Tv Liberty, E1021

U specijalnom izdanju TV Libertija govorimo o aplikaciji Bosne i Hercegovine za EU. Koliko je obaveza iz reformske agende ispunjeno, šta je to uopšte reformska agenda, kakvi su sve problemi pratili ovaj proces, da li je aplikacija vjerodostojna – u TV Libertiju odgovaraju analitičari i političari.

Category:

TV LIBERTY