Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag zaposlenost

ZAUSTAVITI ZAPOŠLJAVANJE BEZ KONKURSA U JAVNOM SEKTORU

756 0

ZAUSTAVITI ZAPOŠLJAVANJE BEZ KONKURSA U JAVNOM SEKTORU

756 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su u Banjaluci predstavili „Izvještaj o monitoringu imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini“, koji daje pregled regulative i prakse imenovanja i zapošl...