Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag USAID

KANTONALNE VLADE I SKUPŠTINE U FBIH, U PRVIH 9 MJESECI 2017. – NEDOVOLJAN RAD, LOŠA REALIZACIJA PLANIRANIH OBAVEZA, KONTINUIRANO KRŠENJE ZAKONA I USTAVA,…

67 0

KANTONALNE VLADE I SKUPŠTINE U FBIH, U PRVIH 9 MJESECI 2017. – NEDOVOLJAN RAD, LOŠA REALIZACIJA PLANIRANIH OBAVEZA, KONTINUIRANO KRŠENJE ZAKONA I USTAVA,…

67 0

Desetogodišnji monitoring koji provodi CCI, ukazuje na drastične razlike, po raznim osnovama, između institucija vlasti u različitim kantonima. Ali ukazuje i na određene zajedničke karakteristike tih institucija – ned...

Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

293 0

Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

293 0

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju , u okviru Projekta održivosti civilnog društva, podržanog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj , održali su u Banja L...

SAJAM SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA

408 0

SAJAM SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA

408 0

U okviru USAID projekta “Program održivosti civilnog društva (CSSP)" u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa, Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), uz podršku agencije Boram, organizirala je u ...

Biznis forum: Rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta

697 0

Biznis forum: Rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta

697 0

Biznis forum "Rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta" organizovan je od strane Instituta za razvoj mladih KULT, uz podršku Grada Bijeljina, a u okviru inicijative "Poslovni prostor BH". Ovu  inicijativu pokrenu...

12 NEOPHODNIH – LJUDSKA PRAVA I MARGINALIZIRANE GRUPE

931 0

12 NEOPHODNIH – LJUDSKA PRAVA I MARGINALIZIRANE GRUPE

931 0

Dokumentarni film u čijem fokusu su problemi marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini. Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), u okviru USAID pr...

ŠUTNJA NIJE ZLATO

2.75K 0

ŠUTNJA NIJE ZLATO

2.75K 0

Kampanja Zaustavimo nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djecom u BiH tretira problem neadekvatne kazne za počinioce nasilja i seksualnog nasilja i neusklađenosti krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom VE (Istambu...

PRIJEDLOG PREPORUKA ZA IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA U CILJU EFIKASNOG RADA PRAVOSUĐA

363 0

PRIJEDLOG PREPORUKA ZA IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA U CILJU EFIKASNOG RADA PRAVOSUĐA

363 0

Da bi se povećala efikasnost rada pravosuđa u Bosni i Hercegovini i vratilo povjerenje građana u pravosudni sistem potrebno je izvršiti određene izmjene i dopune materijalnog i procesnog prava iz oblasti krivičnog zak...

OD 20 PROGRAMA RADA, SAMO 1 USVOJEN NA VRIJEME

471 0

OD 20 PROGRAMA RADA, SAMO 1 USVOJEN NA VRIJEME

471 0

KANTONALNE VLADE I SKUPŠTINE U FBIH, U 1. KVARTALU 2016. Rezultati rada kantonalnih institucija vlasti, uspostavom mehanizma koordinacije kojim se kantonima daje značajna uloga u procesu euroatlanskih integracija...

Dan planete Zemlje

517 0

Dan planete Zemlje

517 0

Centar za razvoj i podršku i EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju, u okviru Projekta održivosti civilnog društva podržanog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), 22.04.2016.  oganizovali s...

KAKO SU UTROŠENA SREDSTVA ZA OPORAVAK OD POPLAVA IZ 2014?

380 0

KAKO SU UTROŠENA SREDSTVA ZA OPORAVAK OD POPLAVA IZ 2014?

380 0

Poplave koje su 2014. godine pogodile Bosnu i Hercegovinu uzrokovale su štete i gubitke u ukupnom iznosu od 3.972.892.075,55 KM, što predstavlja 15% ukupnog BDP-a naše zemlje. Na donatorskoj konferenciji u Briselu...