SVE ZA JEDNU JEDNAKA ZA SVE

Podjela paketa organizovana je u okviru humanitarne akcije “Sve za jednu, jednaka za sve”, a povodom 8. marta.

Akciju implementira Udruženje “Žene ženama” u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i resornim kantonalnim ministarstvima, te nevladinim udruženjima iz Sarajeva, Tuzle i Mostara koje su uključene u kampanju (Ne)diskriminacija porodilja u FBIH.

Category:

NVO AKTIVIZAM