Skupština USK usvojila rebalans Budžeta za 2015. godinu i nacrt Budžeta za 2016. godinu

USK sjednica13Poslanici Skupštine USK su na 13. redovnoj sjednici usvojili nekoliko značajanih akata. Usvojen je Rebalans Budžeta USK za 2015.godinu, a takođe, prihvaćen je i Nacrt Budžeta USK za 2016. godinu, što je dobar signal da bi do kraja kalendarske godine, moglo doći do usvajanja prijedloga Budžeta. Prihvaćen je i Nacrt zakona o izvršenju Budžeta USK za 2016. godinu.

Poslanici su se bavili i kadrovskom politikom, pa je tako najviše nezadovoljstva izazvala klasična partijska raspodjela plijena, gdje je smijenjen dosadašnji predsjednik Komisije za koncesije i to nakon što je podigao prihode od koncesionih naknada za 630 000 KM, te javno progovorio o kriminalu i korupciji koju je prepoznao u djelovanju prethodnika. Polemika oko kadrovskih rješenja je sa pauzama trajala oko 3 sata.

Poslanici u Skupštini su usvojili i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu, Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu, Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2016.godinu, te Program rada JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2016.godinu.

Na kraju, raspravljalo se i o Odluci o plaćama i drugim materijalnim primanjima direktora Javnih ustanova Unsko-sanskog kantona, preduzeća i vanbudžetskih korisnika, čiji je osnivač Unsko-sanski kanton, koja je usvojena od strane poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona.