PRAVOSUĐE

Osiguranje ustavnih i zakonskih pretpostavki za nezavisnost i efikasnost institucija pravosuđa

Kreirani su policy prijedlozi koji će doprinijeti uspostavljanju ustavnih i zakonskih pretpostavki za nezavisnost institucija pravosuđa kroz izmjene Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku. Policy prijedlozi uključuju pojednostavljenje i skraćivanje krivičnih postupaka (zagovara se uvođenje instituta odlaganja krivičnog gonjenja, veća zastupljenost skraćenih krivičnih postupaka) jačanje uloge oštećene strane u krivičnom postupku, harmonizaciji propisa. Prijedlozi za izmjene u krivičnog zakonodavstva BiH su upućene Ministarstvu pravde BiH.

Unapređenje postupka izbora sudija i tužilaca i jačanje uloge Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV)

Definirane su preporuke za izmjenu Zakona o Visokom Sudskom i Tužilačkom Vijeću koji unapređuju postupak izbora sudija i tužilaca i jačaju ulogu i odgovornost Visokog Sudskog i Tužilačkog Vijeća BiH kao nezavisne institucije te utvrđivanje jasnih kriterija kod izbora članova VSTSV-a. Preporuke koje se zagovaraju uključuju ograničenje trajanja mandata svih predsjednika sudova i glavnih tužilaca, uspostavljanje ravnoteže u članstvu VSTV Između svih nivoa sudske i tužilačke vlasti u BiH i uspostavljanje odgovornosti za cjelokupan pravosudni sistem BiH kao i unapređenje samostalnosti i nezavisnosti ureda disciplinskog tužioca. Prijedlozi su upućeni Ministarstvu pravde BiH.

PRAVOSUDNA MREŽA

Pravosudna mreža stakeholdera iz oblasti pravosuđa formirana je s ciljem identificiranja glavnih problema i zagovaranja za unapređenje stanja iz oblasti pravosuđa. Značaj mreže je veći ako imamo u vidu da je Pravosudna mreža uspjela da ostvari suradnju i razumijevanje pravosudne struke iz oba entiteta, što politika nije uspjela. U proteklom periodu održano je više sastanaka Pravosudne mreže na kojima se razgovaralo o aktivnostima na promociji Pravosudne mreže kao i podršci članica Mreže aktivnostima na kampanjama zagovaranja, odnosno inicijativama za izmjene zakona za unapređenje pravosuđa u BiH.

Category:

NVO AKTIVIZAM