PRAVA ŽENA

(Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH

U Federaciji BiH postoje različita zakonska rješenja i diskriminirajuće prakse kada su u pitanju prava porodilja, jer u deset kantona Federacije BiH postoji deset socijalnih politika prema porodiljama. A neki uopće nemaju regulirane naknade za porodilje. Kroz navedenu kampanju problem porodiljnih naknada u FBiH podignut je na javni nivo. U cijeloj FBiH mreža nevladinih organizacija Womennet organizirala je potpisivanje peticija, te je prikupljeno preko 12.000 potpisa.

Hercegovačko-Neretvanski kanton, je bio jedini kanton koji svojim zakonima nije regulirao porodiljne naknade. Na osnovu kampanje zagovaranja “Žene ženama” i njihove mreže donesen je Zakon o zaštiti porodice s djecom u HNK u kojem je prvi put uređena oblast isplate naknade porodiljama, nakon 18-godina odugovlačenja, a istim je otklonjena višegodišnja diskriminacija porodilja. U kampanju su se aktivno uključio i Klub parlamentarki FBiH koji je uputio Inicijativu za izjednačavanje porodiljskih naknada koja je i usvojena u Parlamentu FBiH.

Nakon intenzivne zagovaračke kampanje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike formiralo je radnu grupu za izradu Javne politike o zaštiti obitelji s djecom u FBiH, a članice Womennet su organizirale javne debate kako bi se zajedno sa predstavnicima kantonalnih ministarstva kreirao kvalitetan Zakon o podršci obitelji sa djecom. Predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike su najavili da bi se na proljeće trebao razmatrati navedeni zakon.

Na inicijativu Ženskog interaktivnog  ruralnog centra u Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih poticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2018. godinu u RS kao korisnici poticajnih sredstava uvrštena su i udruženja žena.

Zaustavimo nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djecom u BiH

Na osnovu kampanje zagovaranja Ženskog interaktivnog ruralnog centra Narodna Skupština RS-a donijela je Izmjene i dopune Krivičnog zakona kojim su pooštrene kazne za počinioce nasilja i seksualnog nasilja nad ženama i djecom. Zastupnica Emina Mutap u ime Udruženja Žene ženama uputila inicijativu za izmjenu Krivičnog zakona u FBiH kojim će se pooštriti kazne za počinioce nasilja i seksualnog nasilja nad ženama i djecom u FBiH. U Brčko Distriktu prihvaćena je inicijativa Ženskog interaktivnog centra da se izmjeni Krivični zakon tako da se pooštre kazne za počinioce nasilja i seksualnog nasilja nad ženama i djecom. Trenutno Pravosudna komisija radi na pripremi nacrta zakona, koji bi u narednim mjesecima trebao da se nađe u proceduri.

 

Mreža Womennet

Mreža Womennet je osnovana s ciljem uspostavljanja bosanskohercegovačke baze o konzultacijama o eliminaciji diskriminacije i društvene isključenosti žena. Mreža Womennet trenutno ima 305 članova koji se aktivno uključuju u aktivnosti u vezi s kampanjama.

Category:

NVO AKTIVIZAM