Održana Osma radna sjednica Skupštine KS: Utvrđen Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu 690.690.000 KM

ks

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su na današnjoj Osmoj radnoj sjednici razmatrali i jednoglasno utvrdili predloženi Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu od 690.690.000 KM i Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za istu godinu te ih uputili u javnu raspravu u trajanju od 28 dana.

Prema planiranoj dinamici i donošenjem Budžeta KS za narednu godinu u zakonom predviđenim rokovima tj. do kraja tekuće godine, biće ispoštovan i usklađen budžetski kalendar, što će omogućiti svim budžetskim korisnicima lakši rad u planiranim i definisanim finansijskim okvirima. Ministar finansija KS-a Jasmin Halebić je na početku izlaganja o ovoj tački dnevnog reda istakao da će ovim budžetom biti omogućeno stabilno finansiranje svih funkcija koje Kanton Sarajevo finansira te da se on može okarakterisati kao stabilizacijski, ali i socijalno-razvojni.

Kako je pojasnio, razlika u odnosu na prošlu godinu je jako puno.

„U kapitalnom budžetu mi imamo nekoliko projekata koje možemo istaknuti. Jedan od njih je u Ministarstvu obrazovanja projekt elektronske učionice u kojoj ministarstvo želi da u svakoj školi opremi po jednu elektronsku učionicu. U Ministarstvu komunalne privrede nekoliko projekata koji se odnose na stabilizaciju komunalne potrošnje u domenu vodosnabdijevanja, kao i nastavak nastojanja da se smanje gubici vode koji su nastali dijelom iz fizičkih gubitaka, a dijelom iz neplaćanja odnosno nelegalnog korištenja vode te da se taj projekt u narednoj godini intenzivira kako bismo u ljetnu sezonu, kada su vodotoci nešto manji, stabilizirali vodosnabdijevanje Kantona Sarajevo“, naveo je neke od razlika ministar Halebić.

Dodao je da na kraju 2015. godine očekuje da će budžetski deficit biti negdje oko 60.000.000 KM te podsjetio da je preuzet akumilirani budžetski deficit u iznosu od oko 90.500.000 KM.

„U ovoj godini namjeravamo da ne proizvodimo novi deficit, nego da radimo na sanaciji postojećeg. Postojeći deficit nije nastao u jednoj godini, tako da je nerealno očekivati da se on u jednoj godini u potpunosti finansira. Naša je projekcija da se u srednjem roku do tri godine oslobodimo ovog balasta finansiranja akumuliranog deficita, kako bismo sredstva koja Kanton izdvaja po tom pitanju mogli usmjeriti u druge prvenstveno razvojne projekte“, zaključio je ministar Halebić.

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković je kazao da će se Vlada Kantona Sarajevo prije svega usmjeriti na rješavanje problema s vodosnabdijevanjem i meterijalno-tehničke opremljenosti pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Istakao je kako o konceptu moratorija, kojeg je ranije donijela Vlada, najbolje govori činjenica da je 300 ljudi manje na kantonalnom budžetu. Osvrnuo se i na Prijedlog o izmjenama Zakona o raspodjeli prihoda u Federaciji BiH kojim se, kako je rekao, djelom ispravlja nepravda nanesena Gradu Sarajevu.

“Mi to cijenimo korektnim potezom Vlade FBiH. Ne mislimo da je napravljena neka drastična šteta Kantonu Sarajevo. Pred nama je jedna nova obaveza”, rekao je premijer Konaković.

S tim u vezi, najavio je da u narednim danima Vlada KS planira razgovarati sa predstavnicima Grada Sarajeva o problemima koje prouzrokuju psi lutalice, ali i drugim problemima koje je potrebno prvo iskoordinirati, pa rješavati.

Premijer je naglasio da je vodosnabdijevanje prvi problem Kantona Sarajevo, kako ga pozicionira Vlada, a da se odmah iza njega nalazi i materijalno-tehnička opremljenost pripadnika MUP-a KS.

“Razvojna karakteristika ovog budžeta ogleda se u nekoliko procesa, primarno u Ministarstvu privrede, gdje je 3.500.000 KM izdvojeno za direktnu podršku malim i srednjim preduzećima”, objasnio je premijer Konaković.

Dodao je da Kanton Sarajev ima za oko 5.000.000 KM veće prihode od doprinosa.

“I u zdravstvu imamo parametar od oko 3.200.000 KM povećanih prihoda, što govori o porastu zapošljavanja u Kantonu Sarajevo. Jedan značajan dio budžeta je novih 8.000.000 KM za tužbe. Počeli smo s implementacijom javnih poziva, 3.000.000 KM smo oglasili u ovoj godini, a 8.000.000 KM predviđamo za narednu godinu. Na taj način će se uštedjeti od 7.000.000 do 8.000.000 KM u dijelu kamata”, rekao je premijer Konaković.

Zastupnici su usvojili Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća po skraćenom postupku.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS došlo je do promjena u strukturi organa uprave KS. Prema navedenom zakonu, prestalo je sa radom Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, a počelo je sa radom Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS. Na osnovu člana 8. Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća komandant Štaba Civilne zaštite KS bio je ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša KS. Obzirom da je komunalna privreda i infrastruktura od značaja za rad Kantonalne uprave civilne zaštite i Štaba civilne zaštite KS pristupilo se izmjeni pomenutog zakona.

Na ovoj sjednici zastupnici su utvrdili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i Nacrt Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo. Usvojili su i prijedloženu odluku o verifikaciji Zakona o istaknutim samostalnim umjetnicima u prečišćenom tekstu, kao i Odluku o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo. Donesene su i odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove Studentski centar Sarajevo u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata te o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina KS.

Zastupnici su današnju sjednicu počeli učenjem fatihe i minutom šutnje, zbog iznenadne smrti zastupnika Adnana Solakovića, koji je bio predsjednik Kluba zastupnika Stranke za bolju budućnost (SBB) u Skupštini Kantona Sarajevo.