MONITORING INSTITUCIJA U KS – 21.10.2015.

U Sarajevu održana press konferencija na kojoj su se predstaviti rezultati rada Skupštine i Vlade KS. Novu Vladu i novi saziv Skupštine KS, dočekali su ozbiljni problemi koji se nagomilavaju već godinama. Ni 12 mjeseci od izbora Skupština KS nije u potpunosti izvršila proces svog konstituiranja s obzirom da nisu izabrani dopredsjedavajućih iz hrvatskog i srpskog naroda. Realizacija zakona u 3. kvartalu bilježi blagi rast. Stupanj ukupne realizacije mjera iz programa rada najniži je u posljednjih 5 godina. U posmatranom periodu zabilježen je nedostatak tematskih sjednica, a valja napomenuti da nije usvojena niti jedna strategija, iako je bila planirana jos prošlogodišnjim programom rada. Svakako valja napomenuti da je rast produktivnosti nove Vlade KS zaustavljen u trećem kvartalu. Realizacija planiranih zakona je vrlo niska. Iako su Vlada i Skupština KS donijele moratorij na zapošljavanje, zapošljavanja se i dalje odvijaju u svim institucijama KS.

Category:

KOMUNIKACIJA