MONITORING INSTITUCIJA SVIH KANTONA U FBiH

OD 20 PROGRAMA RADA, SAMO 1 USVOJEN NA VRIJEME

Rezultati rada kantonalnih institucija vlasti, uspostavom mehanizma koordinacije kojim se kantonima daje značajna uloga u procesu euroatlanskih integracija naše zemlje, prestaju imati uticaja samo na građane određenih kantona, nego će uticati na građane cijele zemlje. Dakle, ukoliko vlast u nekom kantonu ne bude imala kapacitet, sposobnost ili političku volju da radi i izvršava svoje obaveze, to neće, kao dosad, imati uticaja samo na kvalitet života građana tog kantona, nego će usporavati ili blokirati cijelu zemlju i time uticati na kvalitet života svih. A monitoring svih vlada i parlamenata u BiH, koji provodi CCI, ukazuje, u najmanju ruku, na drastične razlike, po raznim osnovama, između institucija vlasti u različitim kantonima. A ukazuje i na jednu bitnu zajedničku karakteristiku institucija vlasti u BiH – masovno nepoštovanje zakona i drugih propisa koji regulišu rad institucija, što je nespojivo sa konceptom pravne države, na kome se Evropska unija, prema čijim standardima navodno težimo, zasniva.

Category:

KOMUNIKACIJA