MJESTA KONTAKTA SA GRADJANIMA

Dobra komunikacija između građana i predstavnika u organima vlasti je osnovni preduslov funkcionisanja efikasne administracije. Kakve su prakse u zemljama Evropske Unije i koliko se razlikuju od onih prisutnih u našoj zemlji, te da li kvalitetna komunikacija između građana i predstavnika vlasti uopšte i postoji u Bosni i Hercegovini?

Category:

MI I SVIJET