Meindert van den Berg o socijalnom dijalogu

Prikaz društvenog/socijalnog dijalog iz ugla predstavnika sindikata iz Holandije kao i šta su to glavni alati i rezultati samog dijaloga. Poslodavac u svom iskazu kazuje i svoje mišljenje o statusu socijalnog dijaloga u Bosni i Hercegovini te povlači i paralelu između socijalnog dijaloga koji imamo u Bosni i Hercegovini i sistema koji postoji u Holandiji.

Category:

MI I SVIJET