KVIZ ULIČNI JOKER S1E6 – MOSTAR

Kviz u trajanju do 30 minuta ima za cilj da animira i edukuje građane na različite društvene teme. U slučaju prvih 6 emisija pitanja će se ticati tema iz oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i klimatskih promjena, aktuelnosti u vezi sa kvalitetom vode i zraka, turističkih i prirodnih potencijala BiH.

Category:

KVIZ ULIČNI JOKER