KULTURA

IZRADE STRATEGIJA ZA KULTURU

Pored toga što je izuzetno važno definirati strateške pravce razvoja kulture u lokalnim i kantonalnim zajednicama, važnost donošenja ovog dokumenta se ogleda i u činjenici da se otvaraju mogućnosti apliciranja na europske fondove (npr. Fond Europska prijestolnica kulture) koji sredstva ne daju bez postojanja ovakvih strateških dokumenata. Iniciran je proces donošenja strategija za kulturu u Srednjobosanskom kantonu, Kantonu Sarajevo i Unsko-Sanskom kantonu, gradu Sarajevu, Banjaluci, Tuzli i Mostaru. Gradovi Banjaluka i Mostar počeli su s procesom izrade Strategija kulture, dok se u SBK očekuje usvajanje Nacrta Strategije kulture. Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko- sanskog kantona prihvatili su da krenu u proces izrade strategije kulturnog razvoja.

DESK KREATIVNA EUROPA

Sredinom 2015. godine, usvojen je policy prijedlog Udruženja “Akcija” za uspostavu Deska Kreative Europe. Ministar civilnih poslova BiH donio je odluku kojom je Udruženju „Akcija“ iz Sarajeva, u suradnji s Asocijacijom za vizualnu kulturu Vizart“ dodijeljena uloga Koordinacionog deska za Program Kreativne Europe na nivou BiH za period 2015-2017. godina. BiH je pristupila programu Kreativna Europa 22. srpnja 2014. godine. Ulazna karta za BiH iznosi 205.000 EUR na godišnjem nivou, a ukupni budžet programa dostupan aplikantima za razdoblje 2014-2020 iznosi 1,46 milijardi eura.

Kao produkt navedenih kampanja gradovi Banjaluka i Mostar najavili su svoje kandidature za Europsku prijestolnicu kulture u 2024. godini “Europska prijestolnica kulture” je najdugovječniji i najpoznatiji program kulture EU i sastavni dio programa Kreativna Europa, koji sprovodi Europska komisija za podršku i sufinanciranje projekata iz oblasti kulture.

JA SAM MUZEJ

Udruženje AKCIJA Sarajevo tijekom kolovoza i rujna 2015. godine pokrenulo je građansku akciju solidarnosti „Ja sam Muzej“, kojom se bosanskohercegovačka i međunarodna javnost podsjetila na činjenicu da je najveća i najznačajnija muzejska institucija u Bosni i Hercegovini zatvorena skoro tri godine zbog neriješenog pravno-financijskog statusa. Akcija „Ja sam Muzej“ sastojala se iz art akcija – portreta i priča radnika i radnica muzeja, te autorskih tekstova o muzeju istaknutih bh. i regionalnih književnika/ca i esejista/ca – i dežura za Muzej, u koje su se uključili svi relevantni društveni akteri, javne ličnosti i građani/ke, šaljući poruku o hitnosti rješavanja statusa Zemaljskog muzeja. Tijekom više od 30 dana trajanja građanske akcije solidarnosti na simboličnim dežurstvima u Muzeju okupilo se oko 3000 građana/ki iz svih društvenih sfera koji su se na različite načine solidarizirali sa radnicima/a Zemaljskog muzeja. Udruženje Akcija Sarajevo je izradilo prijedlog modela financiranja Zemaljskog muzeja (obavezno budžetsko financiranje tzv “hladnog pogona” ove institucije koje pokriva plate uposlenika i troškove održavanja). Nakon realizacije zagovaračke kampanje ovaj financijski model koji je predložen usvojen je kroz Sporazum čijim se potpisivanjem 15. rujna 2015. Zemaljski muzej ponovno otvorio nakon 3 godine.

Neformalna mreža za kulturu KULTURA 2020 (K2020), aktivno uključuje članove Mreže u rad s nadležnim ministarstvima i odjelima za kulturu koji su prepoznali važnost uključivanja kulturnih aktera u kreiranje javnih politika za kulturu.

Category:

NVO AKTIVIZAM