JAVNA TRIBINA ODŽAK

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države predstavljaju svoje aktivnosti i rezultate rada, te razgovaraju sa građanima o aktualnim temama u izbornim jedinicama u kojima su birani na prošlim izborima, a sve u interesu zajedničkog rješavanja važnih životnih pitanja.

Cilj Javnih tribina je da se poboljša komunikacija između građana i njihovih izabranih predstavnika, na način da se razgovara o konketnim problemima sa kojima se građani susreću u sredinama u kojima žive. Time se jača povjerenje između izabranih predstavnika vlasti i građana, povećava transparentnost njihovog rada, a rad izabranih predstavnika preispituje od strane građana/birača.

Category:

GRAĐANI GOVORE