ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA EFIKASNOST

Usvajanje Zakona o energetskoj efikasnosti Federacije BiH

Nakon intenzivne zagovaračke kampanje CRP-a i EFEKT mreže i nakon više od 4 godine čekanja, usvojen je Zakon o energijskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine. U tekst zakona uvršteno je preko 20 prijedloga nevladinog sektora kojim se unapređuju oblasti energetske efikasnosti u FBiH . Energetska efikasnost je pored ostalog i ključ sistemskog rješavanja i put ka smanjenju enormnog zagađenja zraka. Usvajanje i implementacija ovog zakona su ključni za daljnji napredak u oblasti energetske efikasnosti na svim nivoima. Procjenjuje se da je investicioni potencijal u mjere energetske efikasnosti u BiH oko pet milijardi KM! Za predstavnike kantonalnih ministarstava i općinskih službi organizirano je 29 informativno edukacijskih radionica “Implementacija Zakona o energijskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine” kako bi se unaprijedio proces implementacije donesenog Zakona o energetskoj efikasnosti.

Donošenje akcionih planova energetske efikasnosti

Na osnovu kampanje zagovaranja 14 općina u BiH, s kojima je CRP radio, prihvatilo je izradu i usvajanje Akcionih planova energetske efikasnosti koji će dovesti do smanjenja ukupne energetske potrošnje i stvaranje uvjeta da urbana područja postanu ekološki održiva područja uz istovremeno povećanje kvalitete života.

Energetske večeri s građanima

Održano je 63 edukativnih seminara „Edukativne večeri s građanima“ s ciljem predstavljanja načina i mogućnosti smanjenja računa i potrošnje energije u domaćinstvima kao i drugim benefitima koje donosi primjena mjera energetske efikasnost. Putem ovih seminara preko 915 građana je motivirano i educirano za primjenu konkretnih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima i poslovnim aktivnostima.

Međusektorska EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju okuplja preko 120 članica i članova iz svih sfera BiH društva uključujući predstavnike institucija vlasti, javnih firmi – isporučilaca toplotne energije, privatnih firmi koje se bave proizvodnjom energetski efikasne tehnologije, profesora, eksperata za okolišno pravo, eksperata iz nevladinog sektora, uposlenika BiH medija specijaliziranih za pitanja okoliša i EU integracija, kao i ključnih uposlenika međunarodnih razvojnih organizacija. Cilj EFEKT mreže jeste da postane prepoznatljiva u javnosti i prihvaćena od strane donosilaca odluka na svim nivoima kao kompetentan, profesionalan, konstruktivan i legitiman predstavnik javnosti u kreiranju, realizaciji i evaluaciji javnih politika u sektorima okoliša i energije, s naglaskom na EE&OIE kao najbolji mehanizam sistemskog rješavanja tih problema.

Category:

NVO AKTIVIZAM