Šta je korupcija i u kojim oblicima se može pojaviti? Da li je nepotizam oblik korupcije? Da li je korupcija u određenim društvenim oblastima više štetna nego u nekim drugim? Koji su mehanizmi borbe protiv korupcije i koja je uloga vlasti, građana, obrazovnog sistema i civilnog društva u borbi protiv korupcije? Na ova pitanja odgovore će dati učesnici foruma iz preko 30 evropskih zemalja, radnog naziva “Promocija dobrog upravljanja i borbe protiv korupcije kao faktora podrške društveno-ekonomskom razvoju”, održanog u aprilu mjesecu 2012. godine u glavnom gradu Republike Irske, Dablinu.

Produkcija: CCI

Category:

MI I SVIJET