Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category U ŽIŽI

JAVNA TRIBINA SARAJEVO

361 0

JAVNA TRIBINA SARAJEVO

361 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

SAJAM SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA

229 0

SAJAM SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA

229 0

U okviru USAID projekta “Program održivosti civilnog društva (CSSP)" u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa, Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), uz podršku agencije Boram, organizirala je u ...

Biznis forum: Rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta

328 0

Biznis forum: Rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta

328 0

Biznis forum "Rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta" organizovan je od strane Instituta za razvoj mladih KULT, uz podršku Grada Bijeljina, a u okviru inicijative "Poslovni prostor BH". Ovu  inicijativu pokrenu...