Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
View As:

Category NVO AKTIVIZAM

12 NEOPHODNIH – Pravosuđe

1.30K 0

12 NEOPHODNIH – Pravosuđe

1.30K 0

Dokumentarni film u čijem fokusu su nevladine organizacije koje tragaju za rješenjima  kako uspostaviti funkcionalan pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini koji  predstavlja ključni faktor za uspješnu socijalnu tranz...

12 NEOPHODNIH – RAZVOJ EKONOMSKIH POLITIKA

650 0

12 NEOPHODNIH – RAZVOJ EKONOMSKIH POLITIKA

650 0

Dokumentarni film  koji govori o potrebama za boljim poslovnim okruženjem da bi došli do više radnih mjesta u Bosni i Hercegovini.

12 NEOPHODNIH – Tržište rada

1.23K 0

12 NEOPHODNIH – Tržište rada

1.23K 0

Kroz konkretne primjere, serijal "12 NEOPHPODNIH" govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

12 NEOPHODNIH – TRŽIŠTE RADA

2.98K 0

12 NEOPHODNIH – TRŽIŠTE RADA

2.98K 0

U emisiji govore uposlenici UG KULT o važnosti učešća nevladinog sektora kako bi budžetska sretstva namijenjana programima i aktivnim mjerama suzbijanja nezaposlenosti mladih u BiH bila usmjerena na transparentan i ...

12 NEOPHODNIH – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1.52K 0

12 NEOPHODNIH – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1.52K 0

ICVA učestvuje u projektu u sektoru zdravstvo kao partner organizaciji Parnterstvo za zdravlje u tri predviđene komponente projekta: Zdravstvena mreža, sa fokusom na povezivanje i umrežavanja 30-tak aktera u zdrav...

12 NEOPHODNIH – ANTIKORUPCIJA

710 0

12 NEOPHODNIH – ANTIKORUPCIJA

710 0

12 NEOPHODNIH – Energetska efikasnost

1.25K 0

12 NEOPHODNIH – Energetska efikasnost

1.25K 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

12 NEOPHODNIH – Kultura

958 0

12 NEOPHODNIH – Kultura

958 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

12 NEOPHODNIH – LJUDSKA PRAVA I MARGINALIZIRANE GRUPE

1.53K 0

12 NEOPHODNIH – LJUDSKA PRAVA I MARGINALIZIRANE GRUPE

1.53K 0

Dokumentarni film u čijem fokusu su problemi marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini. Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), u okviru USAID pr...

12 NEOPHODNIH – Obrazovanje

647 0

12 NEOPHODNIH – Obrazovanje

647 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...