Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category NVO AKTIVIZAM

Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

293 0

Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

293 0

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju , u okviru Projekta održivosti civilnog društva, podržanog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj , održali su u Banja L...

SAJAM SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA

408 0

SAJAM SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA

408 0

U okviru USAID projekta “Program održivosti civilnog društva (CSSP)" u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa, Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), uz podršku agencije Boram, organizirala je u ...

Biznis forum: Rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta

697 0

Biznis forum: Rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta

697 0

Biznis forum "Rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta" organizovan je od strane Instituta za razvoj mladih KULT, uz podršku Grada Bijeljina, a u okviru inicijative "Poslovni prostor BH". Ovu  inicijativu pokrenu...

SVE ZA JEDNU, JEDNAKA ZA SVE!

693 0

SVE ZA JEDNU, JEDNAKA ZA SVE!

693 0

Simbolično, na Međunarodni dan žena, 08.03.2017. godine  održana je  debata o porodiljskim naknadama u Federaciji BiH. Svrha parlamentarne debate je da se predstave trenutna rješenja u federalnim propisima za porodilj...

ZAUSTAVLJEN KONTINUIRANI RAST PRODUKTIVNOSTI OD 2011.

501 0

ZAUSTAVLJEN KONTINUIRANI RAST PRODUKTIVNOSTI OD 2011.

501 0

 Što se veća ekonomska kriza nadvija nad građanima i određenim prostorom i što se više povećava nezadovoljstvo vlašću, to je veća potreba političara za odvraćanje pažnje građana od njihovih svakodnevnih životnih probl...

NE IĆI UNAZAD NAKON TEŠKO OSTVARENOG KORAKA NAPRIJED

522 0

NE IĆI UNAZAD NAKON TEŠKO OSTVARENOG KORAKA NAPRIJED

522 0

Bilo je potrebno dosta napora, razumijevanja i tolerancije, da se, uz sve pritiske i probleme, u protekle dvije godine očuva i bude funkcionalna koalicija na državnom nivou, koja je predstavljala najkonstruktivniji di...

MONITORING RADA VLADE I PARLAMENTA FBiH U 2016. GODINI – PARLAMENT U 2016. GODINI USVOJIO TEK 16 OD 144 PLANIRANA ZAKONA

326 0

MONITORING RADA VLADE I PARLAMENTA FBiH U 2016. GODINI – PARLAMENT U 2016. GODINI USVOJIO TEK 16 OD 144 PLANIRANA ZAKONA

326 0

BROJ ZAKONA USVOJENIH, U 2016. GODINI, NA NIVOU PARLAMENTA FBIH (DAKLE, ZAKONA USVOJENIH U OBA DOMA, U PRIJEDLOGU, U ISTOM TEKSTU) JE VRLO SKROMAN. Za godinu dana usvojeno je tek 26 zakon, što je ispod nivoa nekih kan...

12 NEOPHODNIH – JAVNE FINANSIJE

403 0

12 NEOPHODNIH – JAVNE FINANSIJE

403 0

Dokumentarni film u čijem fokusu je problem prekomjerne, neefikasne i netransparentne javne potrošnje. Budžetski proces u Bosni i Hercegovini  pokazuje brojne slabosti, a učešće javnosti u procesu budžetiranja gotovo ...

12 NEOPHODNIH – RAZVOJ EKONOMSKIH POLITIKA

244 0

12 NEOPHODNIH – RAZVOJ EKONOMSKIH POLITIKA

244 0

Dokumentarni film  koji govori o potrebama za boljim poslovnim okruženjem da bi došli do više radnih mjesta u Bosni i Hercegovini.

12 NEOPHODNIH – Pravosuđe

770 0

12 NEOPHODNIH – Pravosuđe

770 0

Dokumentarni film u čijem fokusu su nevladine organizacije koje tragaju za rješenjima  kako uspostaviti funkcionalan pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini koji  predstavlja ključni faktor za uspješnu socijalnu tranz...