Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category NVO AKTIVIZAM

12 NEOPHODNIH – Zapošljavanje i tržište rada

3.90K 0

12 NEOPHODNIH – Zapošljavanje i tržište rada

3.90K 0

Raspodjela i dodjela budžetskih sredstava koja se izdvajaju za programe i aktivne mjere suzbijanja nezaposlenosti u BiH na entitetskim nivoima vlasti je često neadekvatna. Postojeći programi i mjere zapošljavanja, koj...

ŠUTNJA NIJE ZLATO

3.36K 0

ŠUTNJA NIJE ZLATO

3.36K 0

Kampanja Zaustavimo nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djecom u BiH tretira problem neadekvatne kazne za počinioce nasilja i seksualnog nasilja i neusklađenosti krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom VE (Istambu...

12 NEOPHODNIH – TRŽIŠTE RADA

2.81K 0

12 NEOPHODNIH – TRŽIŠTE RADA

2.81K 0

U emisiji govore uposlenici UG KULT o važnosti učešća nevladinog sektora kako bi budžetska sretstva namijenjana programima i aktivnim mjerama suzbijanja nezaposlenosti mladih u BiH bila usmjerena na transparentan i ...

Sukob interesa

2.04K 0

Sukob interesa

2.04K 0

12. maja 2016. godine Transparency International u BiH i Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)prezentovali su prijedloge izmjena Zakona o sukobu interesa, kako bi se otklonila višegodišnja blokada u primjeni propis...

12 NEOPHODNIH – Zdravstvena zaštita

2.04K 0

12 NEOPHODNIH – Zdravstvena zaštita

2.04K 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

JAVNE TRIBINE NA FAKULTETIMA U FUNKCIJI POVEZIVANJA VISOKOG OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA RADA

1.78K 0

JAVNE TRIBINE NA FAKULTETIMA U FUNKCIJI POVEZIVANJA VISOKOG OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA RADA

1.78K 0

Omladinski komunikativni centar  i Mreža Akademac, uz podršku USAID-a, pokrenuli su inicijativu kojom se želi uticati na problem nedostatka prakse na fakultetima, odnosno problem nedovoljne povezanosti visokobrazovnih...

12 NEOPHODNIH – Prava žena

1.75K 0

12 NEOPHODNIH – Prava žena

1.75K 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

PROCES REGISTRACIJE POSLOVNIH SUBJEKATA U FBiH

1.55K 0

PROCES REGISTRACIJE POSLOVNIH SUBJEKATA U FBiH

1.55K 0

U organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Nezavisnog biroa za razvoj Gradačac/Modriča, u Sarajevu je održan Sručni skup na temu "Proces registracije poslovnih subjekata u FBiH - stanje i prijedlo...

Zakon o energetskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine konačno na Domu naroda Paralamenta Federacije Bosne i Hercegovine

1.48K 0

Zakon o energetskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine konačno na Domu naroda Paralamenta Federacije Bosne i Hercegovine

1.48K 0

KONAČNO!U četvrtak, 29.12.2016. godine Prijedlog Zakona o energetskoj efikasnosti FBiH biće razmatran na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH. Usvajanje i implementacija ovog zakona je ključna aktivnost za dalje ...

12 NEOPHODNIH – LJUDSKA PRAVA I MARGINALIZIRANE GRUPE

1.46K 0

12 NEOPHODNIH – LJUDSKA PRAVA I MARGINALIZIRANE GRUPE

1.46K 0

Dokumentarni film u čijem fokusu su problemi marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini. Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), u okviru USAID pr...