Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
View As:

Category NVO AKTIVIZAM

(Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH

805 0

(Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH

805 0

Šta je zastupnica Emina Mutap izjavila o pravima porodilja u FBiH? U Federaciji BiH postoje različita zakonska rješenja i diskriminirajuće prakse koji tretiraju pitanje ostvarivanje određenih prava koja se odnose n...

101 RAZLOG ZA ŽENU NA IZBORIMA

458 0

101 RAZLOG ZA ŽENU NA IZBORIMA

458 0

Žene čine 52% stanovništva u Bosni i Hercegovini. Upolitici 17,01%. Tročlano Predsjedništvo BiH? Niti jedna žena. Predsjednica političke partije? Niti jedna žena. Premijerka vlade/a? Niti jedna žena. U predstavničkom ...

12 NEOPHODNIH – Antikorupcija

721 0

12 NEOPHODNIH – Antikorupcija

721 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

12 NEOPHODNIH – JAVNE FINANSIJE

584 0

12 NEOPHODNIH – JAVNE FINANSIJE

584 0

Dokumentarni film u čijem fokusu je problem prekomjerne, neefikasne i netransparentne javne potrošnje. Budžetski proces u Bosni i Hercegovini  pokazuje brojne slabosti, a učešće javnosti u procesu budžetiranja gotovo ...

12 NEOPHODNIH – JAVNE FINASIJE

702 0

12 NEOPHODNIH – JAVNE FINASIJE

702 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

12 NEOPHODNIH – KULTURA

1.06K 0

12 NEOPHODNIH – KULTURA

1.06K 0

U emisiji se govori o uspješno provedenoj kampanji za ponovno otvaranje Zemaljskog muzeja, Desk Europe, kao i kampanji koja je u toku, za donošenje Strategija kulture na svim administarativnim nivoima sa fokusom na de...

12 NEOPHODNIH – Ljudska prava

724 0

12 NEOPHODNIH – Ljudska prava

724 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

12 NEOPHODNIH – OBRAZOVANJE

984 0

12 NEOPHODNIH – OBRAZOVANJE

984 0

12 NEOPHODNIH – PRAVA ŽENA

874 0

12 NEOPHODNIH – PRAVA ŽENA

874 0

12 NEOPHODNIH – Pravosuđe

437 0

12 NEOPHODNIH – Pravosuđe

437 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...