Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category NVO AKTIVIZAM

12 NEOPHODNIH – Prava žena

1.72K 0

12 NEOPHODNIH – Prava žena

1.72K 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

12 NEOPHODNIH – JAVNE FINASIJE

868 0

12 NEOPHODNIH – JAVNE FINASIJE

868 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

SOCIJALNI DIJALOG II

662 0

SOCIJALNI DIJALOG II

662 0

Kolektivno pregovaranje: svrha, metode i tehnike.

Budžet za građane

1.14K 0

Budžet za građane

1.14K 0

Fondacija CPI trenutno provodi zagovaračke aktivnosti čiji cilj je uvesti „Budžet za građane“ kao obavezan budžetski dokument u budžetskom ciklusu u Zakon o budžetima FBiH, Zakon o budžetskom sistemu RS-a i Zakon o bu...

Peticijom do prava u zdravstvu

669 0

Peticijom do prava u zdravstvu

669 0

Nevladine organizacije Partnerstvo za zdravlje i ICVA, kao članice Zdravstvene mreže BiH, organizirale su potpisivanje peticije na području grada Mostar s ciljem ukazivanja na kršenje zakona u oblasti zdravstvene zašt...

RAD VIJEĆA MINISTARA I PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH U 2017. GODINI – NAJLOŠIJI REZULTATI U POSLJEDNJIH 11 GODINA

697 0

RAD VIJEĆA MINISTARA I PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH U 2017. GODINI – NAJLOŠIJI REZULTATI U POSLJEDNJIH 11 GODINA

697 0

2017. godinu, u radu vlasti na državnom nivou, obilježili su ozbiljan zastoj na evropskom putu BiH, sporost u realizaciji mjera iz Akcionog plana Reformske agende, izuzetno skromna zakonodavna aktivnost, kontinuirana ...

RAD VIJEĆA MINISTARA I PS BiH U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE.

816 0

RAD VIJEĆA MINISTARA I PS BiH U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE.

816 0

ZAKONI SE SPORO DONOSE NO, ČINJENICA JESTE DA SE I ZAKONI, NAROČITO TEMELJNI, A POGOTOVO STRATEGIJE, TEŠKO USVAJAJU NA DRŽAVNOM NIVOU. I TO BEZ OBZIRA NA SVE PRITISKE IZ EU I NA ČINJENICU DA NJIHOVO NEUSVAJANJE GRAĐA...

12 NEOPHODNIH – Tržište rada

1.15K 0

12 NEOPHODNIH – Tržište rada

1.15K 0

Kroz konkretne primjere, serijal "12 NEOPHPODNIH" govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

Društveni dijalog

679 0

Društveni dijalog

679 0

Prema Međunarodnoj organizaciji rada (ILO), Društveni dijalog uključuje: sve vrste pregovora, konsultacije ili razmjenu informacije između predstavnika vlasti, poslodavaca i radnika o pitanjima vezanim za lične intere...

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

259 0

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

259 0

Budžet za građane Budžet je ključni instrument pomoću kojeg vlade provode svoje politike u djela. Godišnji budžet je obično veoma kompleksan dokument koji je teško razumljiv velikom dijelu javnosti i upravo zbog toga...