Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category NVO AKTIVIZAM

RAD VIJEĆA MINISTARA I PS BIH U MANDATU 2014.-2018. – LOŠI REZULTATI – POLITIČKI ODNOSI U ZEMLJI NEPREMOSTIVA PREPREKA NAPRETKU

435 0

RAD VIJEĆA MINISTARA I PS BIH U MANDATU 2014.-2018. – LOŠI REZULTATI – POLITIČKI ODNOSI U ZEMLJI NEPREMOSTIVA PREPREKA NAPRETKU

435 0

Sistemski problem koji mogućnost uspostavljanja programskih koalicija, u političkom okruženju na niskom civilizacijskom i domokratskom nivou, čini gotovo nemogućim, uvijek iznova proizvodi loše rezultate. Takozvana „p...

EVROPA SADA: Nermin Šabić i Hamza Alić

926 0

EVROPA SADA: Nermin Šabić i Hamza Alić

926 0

Učlanjenje u EU je više od samog članstva. Pristupni fondovi značajno pomažu državi da razvije ekonomiju i smanji nezaposlenost. Evrointegracioni proces pomaže sudstvu da postane profesionalno i nezasvisno od politič...

VLADA I SKUPŠTINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, U MANDATU 2014.-2018. – POSLANICI SKUPŠTINE ZDK POKAZALI IZUZETNO VISOKU SOCIJALNU ALI NISKU RODNU OSJETLJIVOST

584 0

VLADA I SKUPŠTINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, U MANDATU 2014.-2018. – POSLANICI SKUPŠTINE ZDK POKAZALI IZUZETNO VISOKU SOCIJALNU ALI NISKU RODNU OSJETLJIVOST

584 0

MANDAT 2014.-2018. U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU OSTAĆE UPAMĆEN PO JAKOJ SIMBOLIČKOJ GESTI POSLANIKA SKUPŠTINE ZDK, KOJI SU SE – VOĐENI OSJEĆAJEM SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI – ODREKLI PLATA I NEKIH IRITANTNIH PRIVILEGIJA, K...

REZULTATI RADA VIJEĆA MINISTARA I PSBiHUPRVOJ POLOVINI 2016. GODINE

1.05K 0

REZULTATI RADA VIJEĆA MINISTARA I PSBiHUPRVOJ POLOVINI 2016. GODINE

1.05K 0

POGORŠANJE POLITIČKIH ODNOSA U ZEMLJI ODRAZILO SE I NA REZULTATE DRŽAVNE VLASTI Ovogodišnje istraživanje javnog mnjenja na temu: stavovi građana o članstvu u EU i procesu integracije BiH u EU, pokazalo je da 76% bh...

MONITORING RADA KANTONALNIH VLADA U FBIH, U 2017. GODINI – NIJE REALIZOVANA NI POLOVINA PROGRAMIMA RADA PLANIRANIH ZAKONA, A NISU SE DESILE NI OČEKIVANE SMJENE

589 0

MONITORING RADA KANTONALNIH VLADA U FBIH, U 2017. GODINI – NIJE REALIZOVANA NI POLOVINA PROGRAMIMA RADA PLANIRANIH ZAKONA, A NISU SE DESILE NI OČEKIVANE SMJENE

589 0

KANTONALNE VLADE SU, GENERALNO, U 2017. GODINI, NASTAVILE DA KRŠE POSLOVNIKE O SVOM RADU, INTENZITETOM RADA KOJI JE ISPOD PREDVIĐENOG. Izuzetak su jedino Vlada Unsko-sanskog kantona, koja je u 2017. godini, održala 54...

BORBA PROTIV KORUPCIJE

366 0

BORBA PROTIV KORUPCIJE

366 0

Unapređenje Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine U okviru kampanje za unapređenje Zakona o sukobu interesa i uspostavljanje mehanizma nadzora nad točnošću imovinskih kartona javnih zvani...

PRAVO, A NE PRIVILEGIJA Dennis Gratz

851 0

PRAVO, A NE PRIVILEGIJA Dennis Gratz

851 0

Kampanja (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH U Federaciji BiH postoje različita zakonska rješenja i diskriminirajuće prakse koji tretiraju pitanje ostvarivanje određenih prava koja se odnose na porodiljsko odsustv...

SAJAM SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA

936 0

SAJAM SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA

936 0

U okviru USAID projekta “Program održivosti civilnog društva (CSSP)" u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa, Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), uz podršku agencije Boram, organizirala je u ...

12 NEOPHODNIH – Zdravstvena zaštita

2.04K 0

12 NEOPHODNIH – Zdravstvena zaštita

2.04K 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

Peticijom do prava u zdravstvu

688 0

Peticijom do prava u zdravstvu

688 0

Nevladine organizacije Partnerstvo za zdravlje i ICVA, kao članice Zdravstvene mreže BiH, organizirale su potpisivanje peticije na području grada Mostar s ciljem ukazivanja na kršenje zakona u oblasti zdravstvene zašt...