Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category NVO AKTIVIZAM

12 NEOPHODNIH – Ruralni razvoj

481 0

12 NEOPHODNIH – Ruralni razvoj

481 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

RAD VIJEĆA MINISTARA I PS BiH U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE.

442 0

RAD VIJEĆA MINISTARA I PS BiH U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE.

442 0

ZAKONI SE SPORO DONOSE NO, ČINJENICA JESTE DA SE I ZAKONI, NAROČITO TEMELJNI, A POGOTOVO STRATEGIJE, TEŠKO USVAJAJU NA DRŽAVNOM NIVOU. I TO BEZ OBZIRA NA SVE PRITISKE IZ EU I NA ČINJENICU DA NJIHOVO NEUSVAJANJE GRAĐA...

Uči&Radi

379 0

Uči&Radi

379 0

Postojeći zakonski okvir ne obezbeđuje u dovoljnoj mjeri ostvarivanje prava odraslih na obrazovanje. Donošenje kvalitetnih propisa iz oblasti stručnog obrazovanja i obuke odraslih značajno će doprinjeti pozitivnim pro...

12 NEOPHODNIH – Pravosuđe

337 0

12 NEOPHODNIH – Pravosuđe

337 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

12 NEOPHODNIH – Pravosuđe

770 0

12 NEOPHODNIH – Pravosuđe

770 0

Dokumentarni film u čijem fokusu su nevladine organizacije koje tragaju za rješenjima  kako uspostaviti funkcionalan pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini koji  predstavlja ključni faktor za uspješnu socijalnu tranz...

PRVI RURALNI PARLAMENT U BiH

668 0

PRVI RURALNI PARLAMENT U BiH

668 0

Partneri ACoRD projekta – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH, Udruženje građana “Nešto Više”, LAG Una Sana i ELARD, u saradnji s Mrežom za ruralni razvoj u Bosni...

PRIJEDLOG PREPORUKA ZA IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA U CILJU EFIKASNOG RADA PRAVOSUĐA

363 0

PRIJEDLOG PREPORUKA ZA IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA U CILJU EFIKASNOG RADA PRAVOSUĐA

363 0

Da bi se povećala efikasnost rada pravosuđa u Bosni i Hercegovini i vratilo povjerenje građana u pravosudni sistem potrebno je izvršiti određene izmjene i dopune materijalnog i procesnog prava iz oblasti krivičnog zak...

PARLAMENT FBiH U PRVOJ POLOVINI 2017. USVOJIO TEK 8 OD 90 PLANIRANIH ZAKONA

292 0

PARLAMENT FBiH U PRVOJ POLOVINI 2017. USVOJIO TEK 8 OD 90 PLANIRANIH ZAKONA

292 0

MONITORING RADA VLADE I PARLAMENTA FBiH U PRVOJ POLOVINI 2017. G. Problemi u odnosima stranaka koji čine parlamentarnu većinu u Federaciji BiH, tokom prve polovine 2017. godine, manifestovali su se u vidu neusvajan...

12 NEOPHODNIH – Kultura

621 0

12 NEOPHODNIH – Kultura

621 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

ŠUTNJA NIJE ZLATO

2.75K 0

ŠUTNJA NIJE ZLATO

2.75K 0

Kampanja Zaustavimo nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djecom u BiH tretira problem neadekvatne kazne za počinioce nasilja i seksualnog nasilja i neusklađenosti krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom VE (Istambu...