Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category NVO AKTIVIZAM

PRVI RURALNI PARLAMENT U BiH

741 0

PRVI RURALNI PARLAMENT U BiH

741 0

Partneri ACoRD projekta – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH, Udruženje građana “Nešto Više”, LAG Una Sana i ELARD, u saradnji s Mrežom za ruralni razvoj u Bosni...

PRIJEDLOG PREPORUKA ZA IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA U CILJU EFIKASNOG RADA PRAVOSUĐA

468 0

PRIJEDLOG PREPORUKA ZA IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA U CILJU EFIKASNOG RADA PRAVOSUĐA

468 0

Da bi se povećala efikasnost rada pravosuđa u Bosni i Hercegovini i vratilo povjerenje građana u pravosudni sistem potrebno je izvršiti određene izmjene i dopune materijalnog i procesnog prava iz oblasti krivičnog zak...

PARLAMENT FBiH U PRVOJ POLOVINI 2017. USVOJIO TEK 8 OD 90 PLANIRANIH ZAKONA

415 0

PARLAMENT FBiH U PRVOJ POLOVINI 2017. USVOJIO TEK 8 OD 90 PLANIRANIH ZAKONA

415 0

MONITORING RADA VLADE I PARLAMENTA FBiH U PRVOJ POLOVINI 2017. G. Problemi u odnosima stranaka koji čine parlamentarnu većinu u Federaciji BiH, tokom prve polovine 2017. godine, manifestovali su se u vidu neusvajan...

12 NEOPHODNIH – Kultura

686 0

12 NEOPHODNIH – Kultura

686 0

Kroz konkretne primjere, serijal “12 NEOPHPODNIH” govori o problemima sa kojima se građani svakodnevno susreću u raznim oblastima kao što su: zaštita okoliša, energetska efikasnost, zdravstvenom uređenju, poljoprivred...

ŠUTNJA NIJE ZLATO

2.94K 0

ŠUTNJA NIJE ZLATO

2.94K 0

Kampanja Zaustavimo nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djecom u BiH tretira problem neadekvatne kazne za počinioce nasilja i seksualnog nasilja i neusklađenosti krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom VE (Istambu...

MONITORING RADA VLADE I PARLAMENTA FEDERACIJE BiH U 2017. GODINI – PERMANENTNA KRIZA NE POGAĐA SAMO ONE KOJI JE PROIZVODE – STRANKE NA VLASTI

250 0

MONITORING RADA VLADE I PARLAMENTA FEDERACIJE BiH U 2017. GODINI – PERMANENTNA KRIZA NE POGAĐA SAMO ONE KOJI JE PROIZVODE – STRANKE NA VLASTI

250 0

Zaokupljenost ovdašnjih političara skorim izborima i uskostranačkim i ličnim interesima, nauštrb interesa zajednice, odnosno građana ove zemlje, izbija na svakom koraku. I mada je prisutna u cijeloj zemlji i na svim n...

ISTINOMJER

470 0

ISTINOMJER

470 0

Predizborni programi trebali bi činiti suštinski dio predizborne kampanje političkih aktera, u kojem se građanima i građankama pružaju ključne informacije o aktivnostima i rezultatima koje mogu očekivati od partije za...

Društveni dijalog

475 0

Društveni dijalog

475 0

Prema Međunarodnoj organizaciji rada (ILO), Društveni dijalog uključuje: sve vrste pregovora, konsultacije ili razmjenu informacije između predstavnika vlasti, poslodavaca i radnika o pitanjima vezanim za lične intere...

12 NEOPHODNIH – RAZVOJ EKONOMSKIH POLITIKA

336 0

12 NEOPHODNIH – RAZVOJ EKONOMSKIH POLITIKA

336 0

Dokumentarni film  koji govori o potrebama za boljim poslovnim okruženjem da bi došli do više radnih mjesta u Bosni i Hercegovini.

ENERGETSKA EFIKASNOST

9 0

ENERGETSKA EFIKASNOST

9 0