Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category KOMUNIKACIJA

Javna tribina Cazin 2013

349 0

Javna tribina Cazin 2013

349 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

Javna tribina Derventa 2013

344 0

Javna tribina Derventa 2013

344 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

325 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

325 0

Press konferencija kantoni - 25.06.2014.

Javna tribina Bugojno 2013

362 0

Javna tribina Bugojno 2013

362 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

Javna tribina Gradačac 2013

348 0

Javna tribina Gradačac 2013

348 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

326 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

326 0

Press konferencija za državni nivo vlasti - 28.02.2014.

KOJA JE ULOGA VLADE FEDERACIJE BiH U SPAŠAVANJU ŽIVOTA I LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIH

677 0

KOJA JE ULOGA VLADE FEDERACIJE BiH U SPAŠAVANJU ŽIVOTA I LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIH

677 0

U skladu sa obrazloženom svrhom i definisanom namjerom, Centri civilnih inicijativa su pristupili analizi finansijskih izvještaja fonda solidarnosti, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Budžeta FBiH, te dok...

Javna tribina Kiseljak 2013

304 0

Javna tribina Kiseljak 2013

304 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

303 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

303 0

Press konferencija FBiH - 13.06.2014.

Sposobnim, a ne podobnim

287 0

Sposobnim, a ne podobnim

287 0

Press konferencija DRŽAVA.BA