Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category KOMUNIKACIJA

Javna tribina Cazin 2013

437 0

Javna tribina Cazin 2013

437 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

Javna tribina Derventa 2013

447 0

Javna tribina Derventa 2013

447 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

427 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

427 0

Press konferencija kantoni - 25.06.2014.

Javna tribina Bugojno 2013

501 0

Javna tribina Bugojno 2013

501 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

Javna tribina Gradačac 2013

481 0

Javna tribina Gradačac 2013

481 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

447 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

447 0

Press konferencija za državni nivo vlasti - 28.02.2014.

KOJA JE ULOGA VLADE FEDERACIJE BiH U SPAŠAVANJU ŽIVOTA I LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIH

815 0

KOJA JE ULOGA VLADE FEDERACIJE BiH U SPAŠAVANJU ŽIVOTA I LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIH

815 0

U skladu sa obrazloženom svrhom i definisanom namjerom, Centri civilnih inicijativa su pristupili analizi finansijskih izvještaja fonda solidarnosti, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Budžeta FBiH, te dok...

Javna tribina Kiseljak 2013

426 0

Javna tribina Kiseljak 2013

426 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

402 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

402 0

Press konferencija FBiH - 13.06.2014.

Sposobnim, a ne podobnim

430 0

Sposobnim, a ne podobnim

430 0

Press konferencija DRŽAVA.BA