Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category KOMUNIKACIJA

REZULTATI RADA VLADE I NARODNE SKUPŠTINE RS U 1. KVARTALU 2016. OZBILJAN PAD PO SVIM PARAMETRIM

931 0

REZULTATI RADA VLADE I NARODNE SKUPŠTINE RS U 1. KVARTALU 2016. OZBILJAN PAD PO SVIM PARAMETRIM

931 0

Politički sukobi u Republici Srpskoj nastavljaju se radikalizirati. U borbi za stranačke i lične interese koriste se i krajnje neprimjerena sredstva - od političkih protivnika se stvaraju neprijatelji i upotrebljava r...

MONITORING INSTITUCIJA U BiH – 22.05.2015.

875 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH – 22.05.2015.

875 0

REZULTATI RADA VM I PS BiH, U 1. KVARTALU 2015. Proces konstituisanja vlasti i na nivou BiH, i na drugim nivoima u našoj zemlji, te značajna kašnjenja u tom kontekstu, ponovo su potvrdili potrebu implementacije inici...

KOJA JE ULOGA VLADE FEDERACIJE BiH U SPAŠAVANJU ŽIVOTA I LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIH

861 0

KOJA JE ULOGA VLADE FEDERACIJE BiH U SPAŠAVANJU ŽIVOTA I LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIH

861 0

U skladu sa obrazloženom svrhom i definisanom namjerom, Centri civilnih inicijativa su pristupili analizi finansijskih izvještaja fonda solidarnosti, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Budžeta FBiH, te dok...

MONITORING INSTITUCIJA U KS – 21.10.2015.

807 0

MONITORING INSTITUCIJA U KS – 21.10.2015.

807 0

U Sarajevu održana press konferencija na kojoj su se predstaviti rezultati rada Skupštine i Vlade KS. Novu Vladu i novi saziv Skupštine KS, dočekali su ozbiljni problemi koji se nagomilavaju već godinama. Ni 12 mjesec...

MONITORING INSTITUCIJA SVIH KANTONA U FBiH

720 0

MONITORING INSTITUCIJA SVIH KANTONA U FBiH

720 0

OD 20 PROGRAMA RADA, SAMO 1 USVOJEN NA VRIJEME Rezultati rada kantonalnih institucija vlasti, uspostavom mehanizma koordinacije kojim se kantonima daje značajna uloga u procesu euroatlanskih integracija naše zemlje, ...

Javna tribina Kladuša 2013

715 0

Javna tribina Kladuša 2013

715 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

708 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

708 0

Press konferencija HNK - 27.05.2015.

PRODUKTIVNOST PARLAMENTA U PADU A KOD VLADE NASTAVLJA DA RASTE

683 0

PRODUKTIVNOST PARLAMENTA U PADU A KOD VLADE NASTAVLJA DA RASTE

683 0

REZULTATI RADA VLADE I PARLAMENTA FBiH, U 1. KVARTALU 2016. Nakon kratkog perioda relativne stabilnosti, u posljednjem kvartalu 2015. g, u 2016. smoponovo svjedoci bavljenja vlasti samom sobom, tj.problemima u odno...

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

681 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

681 0

Press konferencija FBiH - 05.05.2015.

Javna tribina Zvornik 2013

671 0

Javna tribina Zvornik 2013

671 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.