Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
View As:

Category KOMUNIKACIJA

Javna tribina Banovići

520 0

Javna tribina Banovići

520 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

Javna tribina Bugojno 2013

501 0

Javna tribina Bugojno 2013

501 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

Javna tribina Cazin 2013

437 0

Javna tribina Cazin 2013

437 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

Javna tribina Derventa 2013

447 0

Javna tribina Derventa 2013

447 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

Javna tribina Gradačac 2013

481 0

Javna tribina Gradačac 2013

481 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

Javna tribina Kiseljak 2013

426 0

Javna tribina Kiseljak 2013

426 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

Javna tribina Kladuša 2013

673 0

Javna tribina Kladuša 2013

673 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

Javna tribina Zvornik 2013

629 0

Javna tribina Zvornik 2013

629 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

KOJA JE ULOGA VLADE FEDERACIJE BiH U SPAŠAVANJU ŽIVOTA I LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIH

815 0

KOJA JE ULOGA VLADE FEDERACIJE BiH U SPAŠAVANJU ŽIVOTA I LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIH

815 0

U skladu sa obrazloženom svrhom i definisanom namjerom, Centri civilnih inicijativa su pristupili analizi finansijskih izvještaja fonda solidarnosti, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Budžeta FBiH, te dok...

KOMUNIKACIJA IZMEDU GRAĐANA I ZASTUPNIKA

418 0

KOMUNIKACIJA IZMEDU GRAĐANA I ZASTUPNIKA

418 0

Dobra komunikacija između građana i predstavnika u organima vlasti je osnovni preduslov funkcionisanja efikasne administracije. Kakve su prakse u zemljama Evropske Unije i koliko se razlikuju od onih prisutnih u našoj...