Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category KOMUNIKACIJA

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

427 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

427 0

Press konferencija kantoni - 25.06.2014.

Javna tribina Kladuša 2013

673 0

Javna tribina Kladuša 2013

673 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

KOMUNIKACIJA IZMEDU GRAĐANA I ZASTUPNIKA

418 0

KOMUNIKACIJA IZMEDU GRAĐANA I ZASTUPNIKA

418 0

Dobra komunikacija između građana i predstavnika u organima vlasti je osnovni preduslov funkcionisanja efikasne administracije. Kakve su prakse u zemljama Evropske Unije i koliko se razlikuju od onih prisutnih u našoj...

Javna tribina Derventa 2013

447 0

Javna tribina Derventa 2013

447 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

Javna tribina Zvornik 2013

629 0

Javna tribina Zvornik 2013

629 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

Sposobnim, a ne podobnim

430 0

Sposobnim, a ne podobnim

430 0

Press konferencija DRŽAVA.BA

PRODUKTIVNOST PARLAMENTA U PADU A KOD VLADE NASTAVLJA DA RASTE

632 0

PRODUKTIVNOST PARLAMENTA U PADU A KOD VLADE NASTAVLJA DA RASTE

632 0

REZULTATI RADA VLADE I PARLAMENTA FBiH, U 1. KVARTALU 2016. Nakon kratkog perioda relativne stabilnosti, u posljednjem kvartalu 2015. g, u 2016. smoponovo svjedoci bavljenja vlasti samom sobom, tj.problemima u odno...

Javna tribina Bugojno 2013

501 0

Javna tribina Bugojno 2013

501 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

661 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

661 0

Press konferencija HNK - 27.05.2015.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

447 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

447 0

Press konferencija za državni nivo vlasti - 28.02.2014.