Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category KOMUNIKACIJA

Javna tribina Kladuša 2013

646 0

Javna tribina Kladuša 2013

646 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

546 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

546 0

Press konferencija SBK - 21.05.2015.

Javna tribina Zvornik 2013

597 0

Javna tribina Zvornik 2013

597 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA SVIH KANTONA U FBiH

621 0

MONITORING INSTITUCIJA SVIH KANTONA U FBiH

621 0

OD 20 PROGRAMA RADA, SAMO 1 USVOJEN NA VRIJEME Rezultati rada kantonalnih institucija vlasti, uspostavom mehanizma koordinacije kojim se kantonima daje značajna uloga u procesu euroatlanskih integracija naše zemlje, ...

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

597 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

597 0

Press konferencija FBiH - 05.05.2015.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

394 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

394 0

Press konferencija kantoni - 25.06.2014.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

377 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

377 0

Press konferencija FBiH - 13.06.2014.

Javna tribina Bugojno 2013

471 0

Javna tribina Bugojno 2013

471 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

Javna tribina Gradačac 2013

437 0

Javna tribina Gradačac 2013

437 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

KOMUNIKACIJA IZMEDU GRAĐANA I ZASTUPNIKA

395 0

KOMUNIKACIJA IZMEDU GRAĐANA I ZASTUPNIKA

395 0

Dobra komunikacija između građana i predstavnika u organima vlasti je osnovni preduslov funkcionisanja efikasne administracije. Kakve su prakse u zemljama Evropske Unije i koliko se razlikuju od onih prisutnih u našoj...