Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category KOMUNIKACIJA

MONITORING INSTITUCIJA U BiH – 22.05.2015.

891 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH – 22.05.2015.

891 0

REZULTATI RADA VM I PS BiH, U 1. KVARTALU 2015. Proces konstituisanja vlasti i na nivou BiH, i na drugim nivoima u našoj zemlji, te značajna kašnjenja u tom kontekstu, ponovo su potvrdili potrebu implementacije inici...

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

495 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

495 0

Press konferencija za državni nivo vlasti - 28.02.2014.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

720 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

720 0

Press konferencija HNK - 27.05.2015.

Javna tribina Gradačac 2013

528 0

Javna tribina Gradačac 2013

528 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U KS – 21.10.2015.

815 0

MONITORING INSTITUCIJA U KS – 21.10.2015.

815 0

U Sarajevu održana press konferencija na kojoj su se predstaviti rezultati rada Skupštine i Vlade KS. Novu Vladu i novi saziv Skupštine KS, dočekali su ozbiljni problemi koji se nagomilavaju već godinama. Ni 12 mjesec...

Javna tribina Bugojno 2013

543 0

Javna tribina Bugojno 2013

543 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA SVIH KANTONA U FBiH

735 0

MONITORING INSTITUCIJA SVIH KANTONA U FBiH

735 0

OD 20 PROGRAMA RADA, SAMO 1 USVOJEN NA VRIJEME Rezultati rada kantonalnih institucija vlasti, uspostavom mehanizma koordinacije kojim se kantonima daje značajna uloga u procesu euroatlanskih integracija naše zemlje, ...

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

482 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

482 0

Press konferencija kantoni - 25.06.2014.

PRODUKTIVNOST PARLAMENTA U PADU A KOD VLADE NASTAVLJA DA RASTE

694 0

PRODUKTIVNOST PARLAMENTA U PADU A KOD VLADE NASTAVLJA DA RASTE

694 0

REZULTATI RADA VLADE I PARLAMENTA FBiH, U 1. KVARTALU 2016. Nakon kratkog perioda relativne stabilnosti, u posljednjem kvartalu 2015. g, u 2016. smoponovo svjedoci bavljenja vlasti samom sobom, tj.problemima u odno...

Javna tribina Derventa 2013

492 0

Javna tribina Derventa 2013

492 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.