Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category KOMUNIKACIJA

Javna tribina Kiseljak 2013

444 0

Javna tribina Kiseljak 2013

444 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

599 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

599 0

Press konferencija SBK - 21.05.2015.

KOJA JE ULOGA VLADE FEDERACIJE BiH U SPAŠAVANJU ŽIVOTA I LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIH

828 0

KOJA JE ULOGA VLADE FEDERACIJE BiH U SPAŠAVANJU ŽIVOTA I LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIH

828 0

U skladu sa obrazloženom svrhom i definisanom namjerom, Centri civilnih inicijativa su pristupili analizi finansijskih izvještaja fonda solidarnosti, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Budžeta FBiH, te dok...

MONITORING INSTITUCIJA U BiH – 22.05.2015.

849 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH – 22.05.2015.

849 0

REZULTATI RADA VM I PS BiH, U 1. KVARTALU 2015. Proces konstituisanja vlasti i na nivou BiH, i na drugim nivoima u našoj zemlji, te značajna kašnjenja u tom kontekstu, ponovo su potvrdili potrebu implementacije inici...

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

462 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

462 0

Press konferencija za državni nivo vlasti - 28.02.2014.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

678 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

678 0

Press konferencija HNK - 27.05.2015.

Javna tribina Gradačac 2013

495 0

Javna tribina Gradačac 2013

495 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U KS – 21.10.2015.

778 0

MONITORING INSTITUCIJA U KS – 21.10.2015.

778 0

U Sarajevu održana press konferencija na kojoj su se predstaviti rezultati rada Skupštine i Vlade KS. Novu Vladu i novi saziv Skupštine KS, dočekali su ozbiljni problemi koji se nagomilavaju već godinama. Ni 12 mjesec...

Javna tribina Bugojno 2013

516 0

Javna tribina Bugojno 2013

516 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA SVIH KANTONA U FBiH

687 0

MONITORING INSTITUCIJA SVIH KANTONA U FBiH

687 0

OD 20 PROGRAMA RADA, SAMO 1 USVOJEN NA VRIJEME Rezultati rada kantonalnih institucija vlasti, uspostavom mehanizma koordinacije kojim se kantonima daje značajna uloga u procesu euroatlanskih integracija naše zemlje, ...