Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category KOMUNIKACIJA

Sposobnim, a ne podobnim

409 0

Sposobnim, a ne podobnim

409 0

Press konferencija DRŽAVA.BA

Javna tribina Zvornik 2013

610 0

Javna tribina Zvornik 2013

610 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

386 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

386 0

Press konferencija FBiH - 13.06.2014.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

607 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

607 0

Press konferencija FBiH - 05.05.2015.

Javna tribina Kiseljak 2013

406 0

Javna tribina Kiseljak 2013

406 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

557 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

557 0

Press konferencija SBK - 21.05.2015.

KOJA JE ULOGA VLADE FEDERACIJE BiH U SPAŠAVANJU ŽIVOTA I LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIH

783 0

KOJA JE ULOGA VLADE FEDERACIJE BiH U SPAŠAVANJU ŽIVOTA I LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIH

783 0

U skladu sa obrazloženom svrhom i definisanom namjerom, Centri civilnih inicijativa su pristupili analizi finansijskih izvještaja fonda solidarnosti, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Budžeta FBiH, te dok...

MONITORING INSTITUCIJA U BiH – 22.05.2015.

815 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH – 22.05.2015.

815 0

REZULTATI RADA VM I PS BiH, U 1. KVARTALU 2015. Proces konstituisanja vlasti i na nivou BiH, i na drugim nivoima u našoj zemlji, te značajna kašnjenja u tom kontekstu, ponovo su potvrdili potrebu implementacije inici...

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

436 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

436 0

Press konferencija za državni nivo vlasti - 28.02.2014.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

637 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

637 0

Press konferencija HNK - 27.05.2015.