Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category KOMUNIKACIJA

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

559 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

559 0

Press konferencija FBiH - 05.05.2015.

Javna tribina Kiseljak 2013

374 0

Javna tribina Kiseljak 2013

374 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

506 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

506 0

Press konferencija SBK - 21.05.2015.

KOJA JE ULOGA VLADE FEDERACIJE BiH U SPAŠAVANJU ŽIVOTA I LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIH

732 0

KOJA JE ULOGA VLADE FEDERACIJE BiH U SPAŠAVANJU ŽIVOTA I LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELIH

732 0

U skladu sa obrazloženom svrhom i definisanom namjerom, Centri civilnih inicijativa su pristupili analizi finansijskih izvještaja fonda solidarnosti, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Budžeta FBiH, te dok...

MONITORING INSTITUCIJA U BiH – 22.05.2015.

764 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH – 22.05.2015.

764 0

REZULTATI RADA VM I PS BiH, U 1. KVARTALU 2015. Proces konstituisanja vlasti i na nivou BiH, i na drugim nivoima u našoj zemlji, te značajna kašnjenja u tom kontekstu, ponovo su potvrdili potrebu implementacije inici...

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

399 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

399 0

Press konferencija za državni nivo vlasti - 28.02.2014.

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

580 0

MONITORING INSTITUCIJA U BiH

580 0

Press konferencija HNK - 27.05.2015.

Javna tribina Gradačac 2013

413 0

Javna tribina Gradačac 2013

413 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.

MONITORING INSTITUCIJA U KS – 21.10.2015.

687 0

MONITORING INSTITUCIJA U KS – 21.10.2015.

687 0

U Sarajevu održana press konferencija na kojoj su se predstaviti rezultati rada Skupštine i Vlade KS. Novu Vladu i novi saziv Skupštine KS, dočekali su ozbiljni problemi koji se nagomilavaju već godinama. Ni 12 mjesec...

Javna tribina Bugojno 2013

440 0

Javna tribina Bugojno 2013

440 0

Emisija iz serijala koji CCI radi za Radio-televiziju BiH, o komunikaciji građana i vlasti.