Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category ISTRAŽIVAČKE PRIČE

Kako je glazba probudila Stolac

678 0

Kako je glazba probudila Stolac

678 0

Manje je Više

478 0

Manje je Više

478 0

Osim fiskalnih i parafiskalnih nameta, privreda u BiH ima i „naslijeđeni“ namet iz ekonomskog sistema bivše države, koji se odnosi na cijene komunalnih usluga i električne energije. Naime, ove cijene nisu utemljene na...

Pišem ćirilicu, čitam latinicu

826 0

Pišem ćirilicu, čitam latinicu

826 0

SOCIJALNA SIGURNOST

984 0

SOCIJALNA SIGURNOST

984 0

Povratak otpisanih

784 0

Povratak otpisanih

784 0

Nedžad Branković – Stan po zakonu

760 0

Nedžad Branković – Stan po zakonu

760 0

POLITIKA I [NE]KULTURA

744 0

POLITIKA I [NE]KULTURA

744 0

U Bosni i Hercegovni ima blizu 6.000 funkcija rezerviranih za političare u parlamentima i vladama, od najvišeg do lokalnog nivoa. Oni su izabrani na izborima ili imenovani naknadno. To su formalne političke funkcije, ...

KORUPCIJA U ZDRAVSTVU, E2

563 0

KORUPCIJA U ZDRAVSTVU, E2

563 0