Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category ISTRAŽIVAČKE PRIČE

Nedžad Branković – Stan po zakonu

724 0

Nedžad Branković – Stan po zakonu

724 0

Manje je Više

437 0

Manje je Više

437 0

Osim fiskalnih i parafiskalnih nameta, privreda u BiH ima i „naslijeđeni“ namet iz ekonomskog sistema bivše države, koji se odnosi na cijene komunalnih usluga i električne energije. Naime, ove cijene nisu utemljene na...

Putevi duhana

753 0

Putevi duhana

753 0

POLITIKA I [NE]KULTURA

653 0

POLITIKA I [NE]KULTURA

653 0

U Bosni i Hercegovni ima blizu 6.000 funkcija rezerviranih za političare u parlamentima i vladama, od najvišeg do lokalnog nivoa. Oni su izabrani na izborima ili imenovani naknadno. To su formalne političke funkcije, ...

USTAV BIH

817 0

USTAV BIH

817 0

BiH je jedina evropska zemlja koja je osuđena zbog sistemske diskriminacije svojih građana, ugrađene u najviši zakonski akt zemlje. Tri godine nakon što je i Presudom potvrđeno ono čega su svi, i dotad, bili svjesni, ...

Povratak otpisanih

744 0

Povratak otpisanih

744 0

SOCIJALNA SIGURNOST

937 0

SOCIJALNA SIGURNOST

937 0

Vjeronauka u sarajevskim vrtićima

633 0

Vjeronauka u sarajevskim vrtićima

633 0

Depolitizacija školstva

489 0

Depolitizacija školstva

489 0

KORUPCIJA U ZDRAVSTVU, E2

512 0

KORUPCIJA U ZDRAVSTVU, E2

512 0