Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category GRAĐANI GOVORE

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E4

480 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E4

480 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

EVROPA SADA: Aleksandar Hršum

547 0

EVROPA SADA: Aleksandar Hršum

547 0

Učlanjenje u EU je više od samog članstva. Pristupni fondovi značajno pomažu državi da razvije ekonomiju i smanji nezaposlenost. Evrointegracioni proces pomaže sudstvu da postane profesionalno i nezasvisno od politič...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E3

589 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E3

589 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E2

457 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E2

457 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E1

466 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E1

466 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.