Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category GRAĐANI GOVORE

JAVNA TRIBINA LUKAVAC

1.62K 0

JAVNA TRIBINA LUKAVAC

1.62K 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

JAVNA TRIBINA SARAJEVO

869 0

JAVNA TRIBINA SARAJEVO

869 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E7

773 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E7

773 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

EVROPA SADA: Aleksandar Hršum

750 0

EVROPA SADA: Aleksandar Hršum

750 0

Učlanjenje u EU je više od samog članstva. Pristupni fondovi značajno pomažu državi da razvije ekonomiju i smanji nezaposlenost. Evrointegracioni proces pomaže sudstvu da postane profesionalno i nezasvisno od politič...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E3

715 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E3

715 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E5

706 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E5

706 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

JAVNA TRIBINA BIHAĆ

701 0

JAVNA TRIBINA BIHAĆ

701 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E8

695 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E8

695 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E6

686 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E6

686 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E4

607 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E4

607 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.