Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category GRAĐANI GOVORE

JAVNA TRIBINA LUKAVAC

1.39K 0

JAVNA TRIBINA LUKAVAC

1.39K 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E3

589 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E3

589 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E7

578 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E7

578 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

JAVNA TRIBINA SARAJEVO

549 0

JAVNA TRIBINA SARAJEVO

549 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

EVROPA SADA: Aleksandar Hršum

547 0

EVROPA SADA: Aleksandar Hršum

547 0

Učlanjenje u EU je više od samog članstva. Pristupni fondovi značajno pomažu državi da razvije ekonomiju i smanji nezaposlenost. Evrointegracioni proces pomaže sudstvu da postane profesionalno i nezasvisno od politič...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E6

520 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E6

520 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E5

511 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E5

511 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E8

507 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E8

507 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E4

480 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E4

480 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E1

466 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E1

466 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.