Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category GRAĐANI GOVORE

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E7

754 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E7

754 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

JAVNA TRIBINA BIHAĆ

653 0

JAVNA TRIBINA BIHAĆ

653 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E3

696 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E3

696 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

EVROPA SADA: Aleksandar Hršum

705 0

EVROPA SADA: Aleksandar Hršum

705 0

Učlanjenje u EU je više od samog članstva. Pristupni fondovi značajno pomažu državi da razvije ekonomiju i smanji nezaposlenost. Evrointegracioni proces pomaže sudstvu da postane profesionalno i nezasvisno od politič...

JAVNA TRIBINA LJUBUŠKI

346 0

JAVNA TRIBINA LJUBUŠKI

346 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

JAVNA TRIBINA SARAJEVO

829 0

JAVNA TRIBINA SARAJEVO

829 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E2

577 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E2

577 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E4

593 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E4

593 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

JAVNA TRIBINA ODŽAK

537 0

JAVNA TRIBINA ODŽAK

537 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E1

559 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E1

559 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.