Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category GRAĐANI GOVORE

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E7

745 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E7

745 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E8

658 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E8

658 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

JAVNA TRIBINA BIHAĆ

627 0

JAVNA TRIBINA BIHAĆ

627 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

JAVNA TRIBINA SARAJEVO

816 0

JAVNA TRIBINA SARAJEVO

816 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E1

551 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E1

551 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

JAVNA TRIBINA TRAVNIK

449 0

JAVNA TRIBINA TRAVNIK

449 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E2

566 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E2

566 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

JAVNA TRIBINA ODŽAK

517 0

JAVNA TRIBINA ODŽAK

517 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E3

688 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E3

688 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

JAVNA TRIBINA LJUBUŠKI

332 0

JAVNA TRIBINA LJUBUŠKI

332 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...