Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category GRAĐANI GOVORE

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E5

706 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E5

706 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E7

773 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E7

773 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E8

695 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E8

695 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

JAVNA TRIBINA BIHAĆ

701 0

JAVNA TRIBINA BIHAĆ

701 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

JAVNA TRIBINA SARAJEVO

869 0

JAVNA TRIBINA SARAJEVO

869 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E1

577 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E1

577 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

JAVNA TRIBINA TRAVNIK

517 0

JAVNA TRIBINA TRAVNIK

517 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E2

592 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E2

592 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

JAVNA TRIBINA ODŽAK

567 0

JAVNA TRIBINA ODŽAK

567 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E3

715 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E3

715 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.