Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
View As:

Category GRAĐANI GOVORE

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E1

482 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E1

482 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E2

477 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E2

477 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E3

609 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E3

609 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

EVROPA SADA: Aleksandar Hršum

568 0

EVROPA SADA: Aleksandar Hršum

568 0

Učlanjenje u EU je više od samog članstva. Pristupni fondovi značajno pomažu državi da razvije ekonomiju i smanji nezaposlenost. Evrointegracioni proces pomaže sudstvu da postane profesionalno i nezasvisno od politič...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E4

504 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E4

504 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E6

552 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E6

552 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E5

549 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E5

549 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E7

613 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E7

613 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E8

540 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E8

540 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

JAVNA TRIBINA BIHAĆ

457 0

JAVNA TRIBINA BIHAĆ

457 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...