Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category GRAĐANI GOVORE

JAVNA TRIBINA LUKAVAC

2.10K 0

JAVNA TRIBINA LUKAVAC

2.10K 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

JAVNA TRIBINA LJUBUŠKI

838 0

JAVNA TRIBINA LJUBUŠKI

838 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

JAVNA TRIBINA ODŽAK

1.12K 0

JAVNA TRIBINA ODŽAK

1.12K 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

JAVNA TRIBINA TRAVNIK

980 0

JAVNA TRIBINA TRAVNIK

980 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

JAVNA TRIBINA SARAJEVO

1.31K 0

JAVNA TRIBINA SARAJEVO

1.31K 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

JAVNA TRIBINA BIHAĆ

1.21K 0

JAVNA TRIBINA BIHAĆ

1.21K 0

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizuju 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države preds...

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E8

1.10K 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E8

1.10K 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E7

1.18K 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E7

1.18K 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E5

1.10K 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E5

1.10K 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E6

1.10K 0

BIH U KAKVOJ ŽELIM DA ŽIVIM, E6

1.10K 0

Kakvu Bosnu i Hercegovinu žele njeni građani? Kada biste ih pitali, šta bi vam odgovorili? Poslušajte.