Budžet za građane

Fondacija CPI trenutno provodi zagovaračke aktivnosti čiji cilj je uvesti „Budžet za građane“ kao obavezan budžetski dokument u budžetskom ciklusu u Zakon o budžetima FBiH, Zakon o budžetskom sistemu RS-a i Zakon o budžetu DB Bosne i Herzegovine. Ova kampanja realizuje se u sklopu Projekta održivosti civilnog drštva u Bosni i Hercegovini (CSSP), a koji realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog drštva (CPCD), uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj ( USAID).

Category:

NVO AKTIVIZAM, U ŽIŽI