Barkod, E5

Ko štiti prava potrošača u Bosni i Hercegovini? Potrošački magazin BAR KOD pokušaće dati odgovor na to pitanje.

Produkcija: FUTURA