Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju , u okviru Projekta održivosti civilnog društva, podržanog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj , održali su u Banja Luci okrugli sto na temu  „Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“.

Nedostatak resursa u institucijama, diskriminacija, stigma i obrazovanje koje ne ide u korak s tržištem rada ugrožava položaj osoba sa invaliditetom. Nažalost, može se reći da je situacija loša u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Osobe sa invaliditetom su društvena grupa koja je najteže pogođena siromaštvom i nezaposlenošću.

Oblasti „zdravstvene zaštite“, „zapošljavanja“ i „rehabilitacije“ su životne oblasti koje su u odgovorima predstavnika organizacija lica sa invaliditetom prepoznati kao prioriteti. Najveći broj organizacija je prepoznala „zdravstvenu zaštitu“ kao najvažniju oblast kroz koju lica sa invaliditetom zadovoljavaju najveći dio svojih životnih potreba.