12 NEOPHODNIH – KULTURA

U emisiji se govori o uspješno provedenoj kampanji za ponovno otvaranje Zemaljskog muzeja, Desk Europe, kao i kampanji koja je u toku, za donošenje Strategija kulture na svim administarativnim nivoima sa fokusom na depolitizaciju rukovodećih i upravljačkih struktura u institucijama kulture širom BiH.

Category:

NVO AKTIVIZAM