101 RAZLOG ZA ŽENU NA IZBORIMA

Žene čine 52% stanovništva u Bosni i Hercegovini. Upolitici 17,01%. Tročlano Predsjedništvo BiH? Niti jedna žena. Predsjednica političke partije? Niti jedna žena. Premijerka vlade/a? Niti jedna žena. U predstavničkom domu Parlamenta FBiH od ukupno 98 mjesta – 17 pripada ženama. U Narodnoj skupštini od ukupno 83 mjesta 18 pripada ženama. Bez obzira na brojne kampanje organizacija civilnog društva tokom godina, našu političku scenu i dalje  karakterizira raskorak između normativnog i stvarnog stanja, uslovljen inferiornošću žena u političkim partijama, lokalnoj upravi i državnim institucijama, što rezultira izuzetno nejednakom raspodjelom društvene moći između muškaraca i žena.

Category:

NVO AKTIVIZAM